Hotline: (02363)640066 - 0914490066

Packages

Free

0.00

  • 3đăng việc
  • Không có công việc đặc trưng
  • Công việc được hiển thị cho 5 ngày

Premium

109.99

  • 5đăng việc
  • 3 Công việc nổi bật ( đứng đầu)
  • Công việc được hiển thị cho 90 ngày

Standard

399.99

  • 1đăng việc
  • Không có công việc đặc trưng
  • Công việc được hiển thị cho 30 ngày

Về chúng tôi

Donec elementum tellus vel magna bibendum, et fringilla metus tristique. Vestibulum cursus venenatis lacus, vel eleifend lectus blandit a.

Thông tin liên hệ

Slsolutions Co., Ltd.
02 Xuân Đán 1, Thanh Khê, Đà Nẵng
[email protected]
(02363)640066 – 0914490066

Cập nhật tin mới

Để tuyển dụng tốt hơn, kính mời quý khách mua gói ! Bỏ qua