Hotline: (02363)640066 - 0914490066

Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN TECHBUILD 92 Lượt xem

Công ty này không có công việc tích cực

Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN TECHBUILD

Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN TECHBUILD

Thông tin
  • Địa chỉ nhà Tại văn phòng Công ty 112 Phan Văn Đáng, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng
Kết nối với chúng tôi