Hotline: (02363)640066 - 0914490066

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

http://tuyendungdanang.com là trang web tìm việc trực tuyến, là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên trên khắp cả nước. Tại http://tuyendungdanang.com, người tìm việc có thể tìm kiếm công việc hoặc thiết lập hồ sơ ứng viên. Trong khi, nhà tuyển dụng có thể đăng thông báo tuyển dụng và tìm kiếm hồ sơ ứng viên. Chúng tôi trang bị các công cụ hỗ trợ cần thiết giúp ứng viên tìm kiếm được công việc phù hợp và nhà tuyển dụng tìm kiếm được ứng viên phù hợp nhất.

Chính vì vậy, trước khi sử dụng trang web bạn cần đọc kỹ và cẩn thận những điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web đồng nghĩa với bạn đã chấp nhận Thỏa thuận sử dụng này.

tuyendungdanang.com được phép điều chỉnh các Điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng dưới đây và những điều khoản thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi cập nhật lại website. Vì vậy, để cập nhật những thay đổi bạn nên truy cập trang tuyendungdanang.com thường xuyên và định kỳ.

Thông qua việc đọc nội dung Thỏa thuận sử dụng, bạn sẽ biết được:

1. Quy định về cách sử dụng trang web

2. Quy định về an toàn trang web

3. Thông tin người sử dụng

4. Quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng

5. Giới hạn các đảm bảo và trách nhiệm pháp lý

Quy định về cách sử dụng trang web

tuyendungdanang.com là chủ sở hữu các nội dung trên website tuyendungdanang.com. Toàn bộ nội dung của trang web này như những văn bản, tập tin, hình ảnh, biểu tượng, phần mềm, chương trình…đều được bảo vệ dưới dạng bản quyền hợp pháp theo luật pháp của nước Việt Nam và quốc tế. Tất cả nội dung trang web là tài sản của Công ty. Việc sử dụng nội dung trang web không được phép có thể xâm phạm bản quyền, thương hiệu của Công ty. Người sử dụng không được phép sao chép, cắt xén, sửa chữa, xuyên tạc, tái cấu trúc, tạo ra các sản phẩm phái sinh, chuyển nhượng, trưng bày và phân phối công cộng bằng bất cứ cách nào vì bất kỳ mục đích thương mại hay công cộng nào.

Quy định về an toàn trang web

Toàn bộ những hành vi vô tình hay cố ý xâm phạm sự an toàn của website tuyendungdanang.com đều bị nghiêm cấm bao gồm việc:

• Đăng nhập vaò tài khoản của người sử dụng không được quyền truy cập.

• Cố ý gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng nào.

• Giả mạo IP/TCP hay bất kỳ nhóm thông tin nào.

Thông tin người sử dụng

Bằng việc đăng ký website này, người sử dụng cung cấp thông tin cho công ty. Toàn bộ thông tin này bao gồm hồ sơ tuyển dụng, thông tin đăng tuyển, các dữ liệu, tập tin đều thuộc quyền sở hữu của người sử dụng.

Là người sử dụng bạn phải có trách nhiệm về kết quả của việc đăng tải, về tính xác thực, tính hợp pháp của những thông tin bạn cung cấp. tuyendungdanang.com không có trách nhiệm về những thông tin do người sử dụng cung cấp.

tuyendungdanang.com được quyền sử dụng thông tin này liên quan tới việc quản trị website ngay khi người sử dụng cung cấp và có thể chuyển cho bên thứ 3 sử dụng. Bên cạnh đó, tuyendungdanang.com có quyền xóa, thay đổi, những thông tin chung, ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ không hợp pháp, hay xóa đăng ký sử dụng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.

Quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng

Quyền hạn của người sử dụng:

Người sử dụng có quyền truy cập và sử dụng website của riêng mình với mục địch như sau:

• Đối với người tìm việc: Bạn có thể tìm kiếm cơ hội việc làm cho bản thân, thiết lập hồ sơ cá nhân trên website để thuận lợi cho việc tìm kiếm công việc phù hợp. Tuy nhiên, quyền này có thể bị giới hạn và thu hồi nếu bạn vi phạm các điểu khoản quy định tại đây.

• Đối với nhà tuyển dung: Bạn có thể đăng tải thông tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, sử dụng form biểu của website. Tuy nhiên, bạn không có quyền chuyển nội dung thông tin mà bạn lấy được từ website mà không được sự chấp thuận từ Công ty. Công ty có quyền thu hồi và giới hạn quyền của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản quy định tại đây.

Trách nhiệm của người sử dụng:

Khi sử dụng và truy cập vào website tuyendungdanang.com, bạn phải có trách nhiệm nhận thức đấy đủ các điều cấm sau:

• Gửi các thông tin, phần mềm, hoặc bất kỳ tài liệu khác xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, những tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác;

• Sửa chữa, thay thế, làm hư hại hoặc xóa bỏ nội dung bất kỳ mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến Website tuyendungdanang.com;

• Sử dụng Website tuyendungdanang.com cho những mục đích phi pháp trong phạm vị quốc gia và quốc tế.

Giới hạn những đảm bảo và trách nhiệm pháp lý

TuyenDungDaNang.Com không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến nội dung và thông tin được đăng tải trên TuyenDungDaNang.Com, bao gồm những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus.

Chúng tôi không liên quan đến quá trình giao dịch thực sự giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Ngoài ra, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính thích ứng, và kết quả do việc sử dụng thông tin, dịch vụ của TuyenDungDaNang.Com. Nếu bạn bị thiệt hại do việc sử dụng thông tin, dịch vụ của TuyenDungDaNang.Com, đây là sự rủi ro của bạn, bạn sẽ phải tự khắc phục những tổn thất ngoài ý muốn đó.

Chúng tôi có quyền quyết định ngừng các dịch vụ trong TuyenDungDaNang.Com bất cứ lúc nào. Chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm gì trước người sử dụng hay bên thứ ba đối với việc ngừng cung cấp dịch vụ này, cho dù có thể bạn bị thiệt hại vì việc sử dụng dịch vụ bị gián đọan. Khi chúng tôi đưa ra một vài ý kiến tư vấn, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm và không bị ràng buộc với các ý kiến tư vấn đó.